ترمینال مسافربری که با نام پایانه نیز شناخته می شود محلی جهت سوار و پیاده کردن مسافران اتوبوس است. ترمینال های مسافربری بسیاری در سطح کشور احداث شده است که معمولا به شکل ساختمانی بزرگ با امکانات رفاهی برای مسافران طراحی می شود. شما می توانید با مراجعه به ترمینال مسافربری مورد نظرتان بلیط اتوبوس خود را به صورت حضوری خرید کنید و یا از طریق سایت بازارگاه به صورت اینترنتی بلیط مورد نظرتان را بخرید. امکان خرید از تمامی ترمینال های مسافربری در سطح کشور در بازارگاه فراهم شده است. برای

خرید بلیط از ترمینال

مورد نظر خود کافیست در سایت بازارگاه مبدا و مقصد مورد نظر خودتان را انتخاب کرده و جستجوی خود را بر اساس نام ترمینال مورد نظرتان فیلتر نمایید.