پیگیری دربستی با مشخصات فردی


مسافر گرامی، اگر کدپیگیری خود را دراختیار ندارید، می توانید با وارد کردن کدملی و شماره موبایلی که با آن ثبت نام کرده اید،

درخواست دربستی خود را مشاهده کنید.

اگر برای اولین بار است که در سامانه بازارگاه اقدام به دریافت سرویس دربستی کرده اید، پیشنهاد می کنیم، حتما راهنمای خدمات سرویس دربستی را مطالعه نمایید.